Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie
sp3.zambrow.org


 
Rekord dla Niepodległej
10.11.2018 r., godz. 17.05

Uczniowie zambrowskiej Trójki przyłączyli się do akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. 9 listopada o godzinie 11. 11, podczas uroczystego apelu, odśpiewane zostały cztery zwrotki hymnu narodowego. W ten sposób jednocząc się z innymi placówkami oświatowymi w Polsce i za granicą uczniowie wyrazili swoją radość, że mogą żyć w niepodległej i wolnej Polsce. Odświętne stroje i biało-czerwone chorągiewki dumnie powiewające w rękach dzieci podkreślały doniosłość chwili.

Pani dyrektor Bożena Przeździecka podkreśliła znaczenie święta oraz konieczność pielęgnowania wartości patriotycznych.

W dalszej części uroczystości zostały wręczone dyplomy i nagrody laureatom szkolnych konkursów: Laurka dla Niepodległej dla kl. I-III, konkursu plastycznego ,,Polska Niepodległa” dla kl. IV-VII oraz Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej dla klas I-VII. Uroczystość uświetnił występ ucz. kl. II c Gabrysi Zalewskiej, finalistki Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej.

W części artystycznej zgromadzeni obejrzeli przedstawienie połączone z prezentacjami multimedialnymi traktujące o początkach państwa polskiego, jego świetności, czasach rozbiorów i zwycięstwie Legionów Piłsudskiego. Była to niezwykła lekcja historii i patriotyzmu.

Tekst MJ, foto i publ. GZ© Projekt i wykonanie: Grzegorz Zawistowski, 1998-2005 r.