Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie
sp3.zambrow.org


 
Profilaktyka wad podstawy dzieci w Powiecie Zambrowskim
29.03.2021 r., godz. 12.42

Szkoła nasza przystępuje do projektu "Profilaktyka wad podstawy dzieci w Powiecie Zambrowskim". W projekcie mogą brać udział uczniowie klas I, IV, VI. Udział w projekcie jest dobrowolny. Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia i profilaktyka wad postawy dzieci i młodzieży w wieku 5-14 lat.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
- Dodatkowe zajęcia edukacyjno-ruchowe dla uczniów I klas szkoły podstawowej.
- Edukacja/profilaktyka uczniów IV i VI klasy szkoły podstawowej.
- Badania diagnostyczne wad postawy z ustaleniem dalszych metod leczenia.
- Zajęcia fizjoterapeutyczne i ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne.
- Ćwiczenia na basenie.(jeżeli pozwoli na to sytuacja związana z epidemią COVID 19).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rodzicie zainteresowani udziałem ich dziecka w projekcie proszeni są o wypełnienie niezbędnej dokumentacji uczestnictwa. Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej szkoły (2 pliki PDF - do pobrania poniżej) oraz w budynku szkoły.

Bardzo prosimy o wypełnienie stosownej dokumentacji i dostarczenie do szkoły w terminie
do 15.04.2021 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

publ. GZ© Projekt i wykonanie: Grzegorz Zawistowski, 1998-2005 r.