Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie
sp3.zambrow.org


 
REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
16.03.2017 r., godz. 10.20

Lista kandydatów przyjętych
do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie
na rok szkolny 2017/18 - więcej »Lista kandydatów zakwalifikowanych
do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie
na rok szkolny 2017/18 - więcej »


OGŁOSZENIE

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W ZAMBROWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Od 1 września 2017 roku naukę w klasie pierwszej obowiązkowo rozpoczynają dzieci urodzone w 2010 roku.


Warunki przyjęcia dziecka do szkoły:
1. DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY
Będą przyjęte do szkoły, w obwodzie której zamieszkują, na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców (opiekunów prawnych), które należy złożyć
w terminie od 15 marca do 5 kwietnia 2017 roku w sekretariacie szkoły obwodowej.

2. DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY
Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły mogą w terminie od 19 kwietnia do 5 maja 2017 roku złożyć w
sekretariacie wybranej szkoły WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy I.
Wnioski te rozpatrzą komisje rekrutacyjne.

Nabór dzieci spoza obwodu prowadzony jest tylko wtedy, gdy szkoła posiada wolne miejsca w klasach pierwszych po przyjęciu dzieci z obwodu. Kryteria rekrutacyjne określone są w uchwale Rady Miasta Zambrów z dnia 21 lutego 2017 roku.

Druki ZGŁOSZENIA oraz WNIOSKU są do pobrania W sekretariatach oraz na stronach internetowych szkół.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania uczniów do klas I znajdują się
na stronach internetowych i w sekretariatach poszczególnych szkół.

publ. GZ© Projekt i wykonanie: Grzegorz Zawistowski, 1998-2005 r.