Szkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie


 
ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY, TO MŁODY CZŁOWIEK, który:
 
JEST OTWARTY NA WIEDZĘ.
 • Opanował wiedzę i umiejętności na poziomie swoich możliwości, co pozwoli mu na kontynuację nauki w gimnazjum.
 • Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w sytuacjach praktycznych.
 • Posiada umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się.
 • Zna podstawy języka obcego.
 • Umie obsługiwać komputer.
 • Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, w tym z Internetu.
 • Dba o sprawność fizyczną i umie pływać.
 • Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.
 • Zna swoje mocne i słabe strony.
 • Opanował na miarę swoich możliwości umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy.
 • Potrafi skutecznie komunikować się w różnych sytuacjach.
POTRAFI ŻYĆ W SPOŁECZEŃSTWIE.
 • Kulturalnie się zachowuje oraz szanuje ogólnie przyjęte normy moralne, nie używa wulgaryzmów.
 • Dba o swój wygląd i higienę osobistą, szanuje zdrowie.
 • Jest wrażliwy na sprawy i potrzeby innych ludzi.
 • Dba o wspólne dobro.
 • Akceptuje samego siebie i innych, jest tolerancyjny.
 • Opanował umiejętność współdziałania w zespole.
 • Ma świadomość swego miejsca w rodzinie.
 • Zna swoje najbliższe środowisko, swoją małą ojczyznę.
 • Jest przygotowany do interkulturowego współdziałania i życia w Zjednoczonej Europie.
ZDJĘCIA ABSOLWENTÓW:
 
Kliknij na interesujący Cię rok szkolny, aby zobaczyć zdjęcia uczniów, którzy w danym roku ukończyli szkołę:
 
 
« wstecz
 
herb Rzeczypospolitej Polskiej
 
Moje Miasto Zambrów Mój Powiat Zambrowski Moje Województwo Podlaskie
 
Zambrowski Portal Internetowy - www.zambrow.org - sponsor naszego serwera WWW
 
Laboratoria Przyszłości
 
Wesoła Szkoła
 
Dziecko w Sieci
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna
 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Moje Boisko - Orlik 2012
 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
 
Centrum Edukacji Nauczycieli
 
Biuletyn Informacji Publicznej
© Projekt, wykonanie i aktualizacja: Grzegorz Zawistowski, 1998-2014 r.