Szkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie


Aktualności » Podgląd artykułu
 
Rekrutacja – ważne informacje
14.05.2020 r., godz. 11.38

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

W związku z powyższym podajemy do publicznej wiadomości Listę kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie na rok szkolny 2020/2021.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodziców/prawnych opiekunów dzieci zakwalifikowanych do klasy I o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły.

Jak to zrobić?

Proszę pobrać ze strony szkoły Oświadczenie - potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły, wypełnić je i przesłać na maila szkoły – sp3kancelaria@poczta.onet.pl wypełniony skan lub zdjęcie do dnia 18 maja 2020r. Wypełniony dokument można również osobiście dostarczyć do szkoły w godzinach 8.00–14.00.
Dziecko, którego Rodzice/Prawni opiekunowie nie dostarczą oświadczenia w wyznaczonym terminie, nie zostanie wpisane na listę uczniów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie w roku szkolnym 2020/2021.

» REKRUTACJA - Warunki przyjęcia dziecka do szkoły

publ. GZ

 
 

 
Załączniki:
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 
 
« wstecz
 
herb Rzeczypospolitej Polskiej
 
Moje Miasto Zambrów Mój Powiat Zambrowski Moje Województwo Podlaskie
 
Zambrowski Portal Internetowy - www.zambrow.org - sponsor naszego serwera WWW
 
Laboratoria Przyszłości
 
Wesoła Szkoła
 
Dziecko w Sieci
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna
 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Moje Boisko - Orlik 2012
 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
 
Centrum Edukacji Nauczycieli
 
Biuletyn Informacji Publicznej
© Projekt, wykonanie i aktualizacja: Grzegorz Zawistowski, 1998-2014 r.