Szkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie


Aktualności » Podgląd artykułu
 
REKRUTACJA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023
10.02.2022 r., godz. 09.35

Od 1 września 2022 roku naukę w klasie pierwszej obowiązkowo rozpoczynają dzieci urodzone w 2015 roku



Warunki przyjęcia dziecka do szkoły




1. DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie obowiązujący od 1 września 2018 roku, zgodnie z UCHWAŁĄ NR 196/XXXV/18 RADY MIASTA ZAMBRÓW z dnia 30 stycznia 2018 roku obejmuje w granicach administracyjnych gminy Miasto Zambrów ulice:
Aleja Wojska Polskiego – od nr 32 po stronie numerów parzystych i od nr 25 po stronie numerów nieparzystych, Dębowa, Elektryczna, Grunwaldzka, Kolejowa, Kościelna, Księdza Henryka Kulbata, Legionowa, Leśników, Magazynowa, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Produkcyjna, Przykoszarowa, Sitarska, mjr Stanisława Knapika, Stokrotki, Strzelnicza, Targowa, Wolska.

Dzieci z rocznika 2015 będą przyjęte do szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców (opiekunów prawnych), które należy złożyć w terminie od 14 lutego do 11 marca 2022 roku w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie, ul. Magazynowa 13, I piętro– pokój nr 21.
Wszystkie dzieci urodzone w 2015 roku, zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 3, których rodzice (opiekunowie prawni) złożą ZGŁOSZENIA w określonym terminie, zostaną przyjęte do klasy pierwszej.

Rodzice 6-latków (czyli dzieci urodzonych w 2016 roku) mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole podstawowej. Musi być jednak spełniony jeden z warunków:
  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzedzającym roku szkolnym (rodzic zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o realizacji przygotowania wydane przez dyrektora przedszkola) albo
  • poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.


2. DZIECI ZAMIESZKAŁE POZA OBWODEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci z rocznika 2015, zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 3 mogą w terminie od 14 marca do 31 marca 2022 roku złożyć WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy I w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie, ul. Magazynowa 13, I piętro –pokój nr 21.
Rodzice 6-latków (czyli dzieci urodzonych w 2016 roku) mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole podstawowej. Musi być jednak spełniony jeden z warunków:
  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzedzającym roku szkolnym (rodzic zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie o realizacji przygotowania wydane przez dyrektora przedszkola) albo
  • poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.


Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 3, których rodzice (opiekunowie prawni) w tym roku złożą wniosek w określonym harmonogramem terminie, będą przyjmowane do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z przyjętymi w uchwale Rady Miasta Zambrów z dnia 21 lutego 2017 roku kryteriami, w miarę posiadanych wolnych miejsc, tzn. wtedy, gdy szkoła będzie posiadać wolne miejsca w klasach pierwszych po przyjęciu dzieci z obwodu.
Kryteria naboru i ich wagi są następujące:
  1. Dziecko zamieszkuje na terenie Miasta Zambrów – 5 pkt,
  2. Dziecko posiada rodzeństwo w szkole – 3 pkt,
  3. Niepełnosprawność dziecka – 3 pkt,
  4. Miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły – 2 pkt,
  5. Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły – 1 pkt.


Zgodnie z harmonogramem:
6 kwietnia 2022 roku komisja rekrutacyjna w Szkoły Podstawowej Nr 3 poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 13 kwietnia 2022 roku rodzice kandydatów, w postaci pisemnego oświadczenia, potwierdzą wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 3.
29 kwietnia 2022 roku komisja rekrutacyjna w Szkole Podstawowej Nr 3 poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające zgodnie z harmonogramem zawartym w Zarządzeniu NR 0050.9.2022 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 19 stycznia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania uczniów do klas I otrzymacie Państwo w sekretariacie SP Nr 3 lub telefonicznie 86 271 26 41.

Dyrekcja, publ. GZ

 
 

 
Załączniki:
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 
 
« wstecz
 
herb Rzeczypospolitej Polskiej
 
Moje Miasto Zambrów Mój Powiat Zambrowski Moje Województwo Podlaskie
 
Zambrowski Portal Internetowy - www.zambrow.org - sponsor naszego serwera WWW
 
Laboratoria Przyszłości
 
Wesoła Szkoła
 
Dziecko w Sieci
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna
 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Moje Boisko - Orlik 2012
 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
 
Centrum Edukacji Nauczycieli
 
Biuletyn Informacji Publicznej
© Projekt, wykonanie i aktualizacja: Grzegorz Zawistowski, 1998-2014 r.