Szkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie


Aktualności » Podgląd artykułu
 
„Naród, który traci pamięć, traci sumienie”
19.10.2009 r., godz. 20.12

Uczniowie naszej szkoły we wrześniu 2009 odwiedzali Regionalną Izbę Historyczną  /Fot. Łukasz Laskowski, www.zambrow.orgZ. Herbert

W historii każdego narodu są wydarzenia i chwile, o których nie wolno zapomnieć. Bez wątpienia dla Polaków takim właśnie momentem jest II wojna światowa, najtragiczniej-sze wydarzenie XX wieku. W tym roku obchodziliśmy 70 rocznicę jej wybuchu, co stało się znakomitą okazją do przypomnienia dramatycznych chwil z nią związanych.

W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie dużą wagę przywiązuje się do edukacji historycznej i patriotycznej, dlatego tematyka związana z wydarzeniami sprzed 70 lat zajęła ważne miejsce w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami.

We wrześniu 2009 r. w „Trójce” opracowano i wdrożono program edukacyjny „Śladami II wojny światowej”. Jego celem było przede wszystkim rozbudzanie zainteresowań przeszłością, kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszerzenie wiedzy na temat przeszłości swojego regionu oraz wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i jego osiągnięć. W ramach realizacji programu zaplanowano różnorodne działania i przedsięwzięcia, które pozwoliły, w przystępny sposób, zapoznać uczniów z historią własnego narodu.

Realizację naszego programu edukacyjnego rozpoczęliśmy od wyeksponowania na holu gazetki ściennej na temat wojny obronnej we wrześniu 1939 r oraz zbrodni katyńskiej. Pracę tę wykonali członkowie koła historycznego.

Każdy Polak powinien znać historię swojego państwa i swojej miejscowości. W związku z tym we wszystkich klasach przeprowadzono zajęcia, na których omówiono tematykę związaną z historią naszego miasta w czasie II wojny światowej.

W klasach młodszych odbyły się prelekcje nauczyciela historii, wzbogacane pokazami zdjęć na lekcjach historii i godzinach wychowawczych, podczas których nieocenionym źródłem informacji był księgozbiór biblioteki szkolnej, wyposażony w liczne książki o walkach w okolicach naszego miasta.

Uzupełnieniem pogadanek w szkole były wycieczki do miejsc pamięci, które uczniowie odbywali wraz z wychowawcami. Przy pomniku Sybiraków czy Ofiar II wojny światowej odbywała się dalsza część edukacji historycznej i patriotycznej.

Jednym z zadań zawartych w programie było odwiedzenie Regionalnej Izby Historycznej, niewielkiego muzeum na terenie naszego miasta. Wycieczki do RIH odbyli uczniowie klas starszych. Mieli okazję obejrzeć ekspozycję zdjęć dokumentujących losy Zambrowa i innych okolicznych miejscowości we wrześniu 1939 r. Z ogromny zaciekawieniem oglądali również oryginalne dokumenty 71 Pułku Piechoty stacjonującego w Zambrowie w 1939 r.

W realizację naszego szkolnego programu włączyli się również harcerze z 33 ZDH. 17 września 2009 r. zorganizowali uroczystą wieczornicę pod hasłem „O tym zapomnieć nie wolno…”. W ten sposób nasi uczniowie złożyli hołd Bohaterom Września 1939 roku.
Honorowym gościem spotkania był pan Jerzy Dąbrowski – autor książki zatytułowanej „71 Zambrowski Pułk Piechoty. Zarys historii i udział w wojnie obronnej 1939 roku”.

W szkole gościli również pani wizytator Danuta Radwańska, wiceprzewodniczący Rady Miasta – pan Jerzy Michał Daniłowski, komendantka Hufca Nadnarwiańskiego w Łomży – hm. Dorota Górska, pdh. Adam Marek Frączek, druhny i druhowie 44 ZDH „Oaza Spokoju” i zuchy z gromady „Leśne Skrzaty” wraz z drużynowymi: dh. Lidią Grad i dh. Elżbietą Glińską.
Wydarzenia sprzed siedemdziesięciu lat przybliżył zuchom i harcerzom pan Dąbrowski – syn poległego 11 września 1939 roku oficera 71 PP. Opowiedział on o odwadze, waleczności i poświęceniu zambrowskich Obrońców. Zapoznał także uczniów z zasługami ma-jora Stanisława Knapika (dowódcy II batalionu 71 PP), którego osobę harcerze 33 ZDH wy-brali na swego bohatera. Pan Dąbrowski odpowiadał również na pytania zadawane przez dzieci.

33 Zambrowska Drużyna Harcerska działająca w naszej szkole odbyła również rajd rowerowy, którego celem było odwiedzenie miejsca pochówku mjr Stanisława Knapika, jednego z uczestników walk o Zambrów w 1939 r. Przy pomniku uczniowie nie tylko oddali hołd poległemu, lecz także przypomnieli okoliczności jego bohaterskiej śmierci.

Jedno zadań programu wykonali uczniowie redagujący szkolną gazetkę „Wieści Trójki”. Opracowali specjale wydanie gazetki poświęcone wydarzeniom z września 1939 r. W numerze znalazły się fakty historyczne związane z bitwą o Zambrów oraz utwory poetyckie poświęcone wojennym wydarzeniom. Redaktorzy wspomnieli również o zbrodni katyńskiej, świadectwie okrucieństwa sowietów.

Ponieważ w okolicy znajduje się wiele miejsc upamiętniających historię II wojny, członkowie koła plastycznego i historii regionu podjęli się przygotowania albumu – przewodnika po miejscach pamięci w najbliższej okolicy. Stworzyli oni opatrzoną zdjęciami mapę, która będzie przewodnikiem dla innych uczniów poznających historię Zambrowa i okolic.
29 września, na zaproszenie Samorządu Uczniowskiego, szkołę odwiedziła Pani Zefiryna Dobrzańska, repatriantka, która 62 lata spędziła z dala od ojczyzny, w dalekim Kazach-stanie. Od 2001 jest ona mieszkanką jednego z bloków w pobliżu szkoły.
Na spotkanie z tą niezwykłą Sybiraczką zaproszeni zostali nie tylko uczniowie „Trójki”, ale także przedstawiciele Samorządów zaprzyjaźnionych szkół: Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z opiekunką p. Ewą Hryńko, Szkoły Podstawowej Nr 5 z opiekunką p. Barbarą Krajewską oraz Miejskiego Gimnazjum Nr 1 z opiekunką, p. Anną Korzeniowską.

Podczas godzinnego spotkania Pani Dobrzańska snuła wspomnienia o dramatycznych latach spędzonych na zesłaniu, w nieludzkich warunkach. Mówiła o głodzie, przerażającym mrozie i ciężkiej pracy, do której zmuszano kilkunastoletnie dzieci. Ze wzruszeniem wspominała swoją rodzinę, która za wszelką cenę starała się przetrwać i uniknąć więzienia, na które skazywano za najdrobniejsze przewinienia. Zebrane na sali dzieci i młodzież słuchały opowieści z ogromnym zainteresowaniem. Niektóre po raz pierwszy miały okazję spotkać się z osobą, która doświadczyła losu zesłańca. Pytały gościa o codzienne życie w ówczesnym Kazachstanie, prosiły o wspomnienia dziecięcych przyjaźni i zabaw.

Realizację programu „Śladami II wojny światowej” zakończył uroczysty apel pod hasłem „Nie chcemy więcej wojny”. Członkowie koła teatralnego oraz chóru szkolnego przygotowali montaż słowno – muzyczny, który przybliżył uczniom najdramatyczniejsze chwile z wojennych lat. Wspomniano bohaterską obronę Westerplatte, wydarzenia w Katyniu oraz dramat warszawiaków podczas powstania warszawskiego.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 uczestniczyli nie tylko w realizacji szkolnego programu edukacyjnego. Brali również udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie miasta. Delegacja uczniów była obecna podczas miejskich obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, składając wraz z innymi hołd bohaterskim obrońcom Zambrowa. Liczne grono uczniów obserwowało rekonstrukcję bitwy o Zambrów, wydarzenie, o którym jedynie słyszeli podczas pogadanek w szkole.

Niewątpliwie cele wdrożonego w Szkole Podstawowej Nr 3 programu zostały osiągnięte. Uczniowie nie tylko poznali historię najbliższej okolicy. Nauczyli się również poszukiwania informacji oraz krytycznego spojrzenia na wydarzenia historyczne. W wielu uczniach rozbudzone zostało zainteresowanie przeszłością własnej rodziny, w której znaleźli ślady wojennych wydarzeń.

O tym nie wolno zapomnieć…

oprac. Emilia Bilecka, Alicja Saniewska
publ. G. Zawistowski

 
 

 
Galeria zdjęć:
Uczniowie naszej szkoły we wrześniu 2009 odwiedzali Regionalną Izbę Historyczną  /Fot. Łukasz Laskowski, www.zambrow.org  
 
 
« wstecz
 
herb Rzeczypospolitej Polskiej
 
Moje Miasto Zambrów Mój Powiat Zambrowski Moje Województwo Podlaskie
 
Zambrowski Portal Internetowy - www.zambrow.org - sponsor naszego serwera WWW
 
Laboratoria Przyszłości
 
Wesoła Szkoła
 
Dziecko w Sieci
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna
 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Moje Boisko - Orlik 2012
 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
 
Centrum Edukacji Nauczycieli
 
Biuletyn Informacji Publicznej
© Projekt, wykonanie i aktualizacja: Grzegorz Zawistowski, 1998-2014 r.