Szkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie


Aktualności » Podgląd artykułu
 
Realizacja Projektu „Szkoła dla wszystkich” w Zambrowie
14.03.2011 r., godz. 11.00Urząd Miasta w Zambrowie realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Nazwa projektu: „Szkoła dla wszystkich”
Wartość projektu: 297 882, 64 zł.
Czas realizacji: 2011-2013.
Cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Zambrowa, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zambrów.
Projekt obejmuje: zakup materiałów dydaktycznych, wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne.
W każdej ze szkół w zależności od zdiagnozowanych potrzeb dzieci organizowane będą zajęcia wyrównawcze, jak też zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt obejmie 310 dzieci z trzech zambrowskich szkół podstawowych:
- 149 - Szkoła Podstawowa nr 3,
- 85 - Szkoła Podstawowa nr 4,
- 76 - Szkoła Podstawowa nr 5.

oprac. UM Zambrów, publ. GZ

 
 
 
 
« wstecz
 
herb Rzeczypospolitej Polskiej
 
Moje Miasto Zambrów Mój Powiat Zambrowski Moje Województwo Podlaskie
 
Zambrowski Portal Internetowy - www.zambrow.org - sponsor naszego serwera WWW
 
Laboratoria Przyszłości
 
Wesoła Szkoła
 
Dziecko w Sieci
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna
 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Moje Boisko - Orlik 2012
 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
 
Centrum Edukacji Nauczycieli
 
Biuletyn Informacji Publicznej
© Projekt, wykonanie i aktualizacja: Grzegorz Zawistowski, 1998-2014 r.