Szkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie


BOISKA ORLIK » Regulamin
 
Moje Boisko - Orlik 2012
Regulamin porządkowy
korzystania z kompleksu boisk sportowych
Moje boisko - Orlik 2012

 1. Boiska są czynne w następujących terminach:
  1. planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3:
   poniedziałek - piątek godz. 800 - 1600
  2. planowe zajęcia szkolne dla innych szkół:
   sobota godz. 1000 - 1400
  3. boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
   poniedziałek - piątek godz. 1600 - 2200
   sobota godz. 1400 - 2200
   niedziela godz. 1400 - 2200
 2. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1 „c” koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu
 3. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników
 4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu
 5. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem
 6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 7 „a” (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z krótkimi korkami z tworzywa sztucznego)
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich z długimi metalowymi korkami oraz kolców
  2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
  4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
  5. palenia tytoniu i spożywania alkoholu
  6. zaśmiecania
  7. przeszkadzania w zajęciach lub grze
  8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
  9. przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku; w miesiącach jesienno - zimowych dopuszcza się korzystanie z boisk pod opieką osób dorosłych
  10. wprowadzania zwierząt
  11. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.
 8. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt. 1 “a”:
  1. szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu
  2. użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
 9. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych
 10. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające
 11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne
 12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niżej wymienionego regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu
 13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu
 14. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu
 15. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 7 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
  • nakazać zmianę obuwia sportowego
  • zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
  • nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.
MIASTO ZAMBRÓW
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie
Bożena Przeździecka
 
 
« wstecz
 
herb Rzeczypospolitej Polskiej
 
Moje Miasto Zambrów Mój Powiat Zambrowski Moje Województwo Podlaskie
 
Zambrowski Portal Internetowy - www.zambrow.org - sponsor naszego serwera WWW
 
Blog sieć 11 - Cyfrowa Szkoła
 
Wesoła Szkoła
 
Dziecko w Sieci
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna
 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Moje Boisko - Orlik 2012
 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
 
Centrum Edukacji Nauczycieli
 
Biuletyn Informacji Publicznej
© Projekt, wykonanie i aktualizacja: Grzegorz Zawistowski, 1998-2014 r.