Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie
sp3.zambrow.org


 
Listy uczniów zakwalifikowanych i listy rezerwowych wraz z harmonogramem zajęć w ramach projektu Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie
15.02.2021 r., godz. 12.40Od 16 lutego 2021 r. rozpoczynamy realizację zajęć w ramach projektu Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie.

Na pierwsze zajęcia (bez względu na ich rodzaj) zakwalifikowany uczeń ma przynieść ze sobą następujące dokumenty:
1. Umowa uczestnictwa w projekcie. - POBIERZ PLIK: Word .doc lub PDF
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. - POBIERZ PLIK: Word .doc lub PDF
3. Oświadczenie uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu. - POBIERZ PLIK: Word .doc lub PDF

Wyżej wymienione dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu szkoły.

Jeden komplet dokumentów obowiązuje do wszystkich zajęć.

Wszystkie zajęcia z projektu klas I - VIII będą odbywały się na terenie szkoły, na co wydał pozwolenie Powiatowy Inspektor Sanitarny. Uczestników obowiązuje reżim sanitarny, czyli: dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa i zachowanie dystansu społecznego.

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„DOBRY START W PRZYSZŁOŚĆ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ZAMBROWIE”Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Dyrekcja, publ. GZ© Projekt i wykonanie: Grzegorz Zawistowski, 1998-2005 r.