Szkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w ZambrowieSzkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie


 
 • Godziny pracy »
 • Dziennik elektroniczny szkoły (Librus)
 • Tygodniowy rozkład zajęć - dostępny on-line dla każdego rodzica i ucznia po zalogowaniu do Dziennika elektronicznego szkoły (Librus):
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie listopad 2017 r. » pobierz plik: Format PDF PDF
 • Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2019/2020 (obowiązuje do 30.09.2020 r.)
  • Oferta wirtualna InterRisk "Ubezpieczenie Szkolne dla Twojego Dziecka" - pobierz plik
  • Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus - 40 zł - pobierz plik
  • Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus - 90 zł - pobierz plik
  • Warunki ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020 - pobierz plik
  • Ubezpieczenie EDU PLUS - Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym- pobierz plik
  • Instrukcja "Jak zgłosić roszczenie" - pobierz plik
  • Druk "ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS" - pobierz plik
  • Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group - pobierz plik
 • Wnioski, podania, karty zgłoszeń - wzory:
  • Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 » pobierz plik: Format doc MS Word doc
  • Zgłoszenie dziecka z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 » pobierz plik: Format doc MS Word doc
  • Wzór - Zgłoszenie dziecka do stołówki szkolnej » pobierz plik: Format doc MS Word doc
  • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej » pobierz plik: Format doc MS Word docx
  • Karta informacyjna dziecka uczęszczającego do świetlicy szkolnej » pobierz plik: Format doc MS Word doc
 • Programy przedmiotowe i podręczniki
  • W roku szkolnym 2019/2020 wszyscy uczniowie otrzymają podręczniki za darmo w pierwszych dniach nauki. Rodzice kupują tylko podręczniki z religii.
 • Programy szkolne:
  • Program wychowania do życia w rodzinie » pobierz plik: Format PDF PDF
 • Procedury, regulaminy:
  • Regulamin Rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie » pobierz plik: Format doc MS Word rtf
  • Regulamin wycieczki szkolnej 21.11.2016 r. » pobierz plik: Format doc MS Word docx
  • Procedury bezpiecznej szkoły » pobierz plik: Format PDF PDF
  • Procedury postępowania w przypadku nieuczęszczania ucznia na zajęcia szkolne » pobierz plik: Format PDF PDF
  • Procedury postępowania w przypadku występowania zachowań problemowych » pobierz plik: Format PDF PDF
  • Procedury obiegu informacji » pobierz plik: Format PDF PDF
  • Procedury odwoławcze dotyczące uzyskiwania ocen wyższych niż przewidywane » pobierz plik: Format PDF PDF
  • Procedury zwalniania z zajęć wychowania fizycznego » pobierz plik: Format PDF PDF
  • Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskow » pobierz plik: Format PDF PDF
  • Procedury uchwalania zestawu programów nauczania i podręczników szkolnych » pobierz plik: Format PDF PDF
 • Poradniki, informatory:
  • Mamo, Tato - szkoła dla Twojego Sześciolatka » pobierz plik: Format PDF PDF
 
 
« wstecz
 
herb Rzeczypospolitej Polskiej
 
Moje Miasto Zambrów Mój Powiat Zambrowski Moje Województwo Podlaskie
 
Zambrowski Portal Internetowy - www.zambrow.org - sponsor naszego serwera WWW
 
Blog sieć 11 - Cyfrowa Szkoła
 
Wesoła Szkoła
 
Dziecko w Sieci
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna
 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Moje Boisko - Orlik 2012
 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
 
Centrum Edukacji Nauczycieli
 
Biuletyn Informacji Publicznej
© Projekt, wykonanie i aktualizacja: Grzegorz Zawistowski, 1998-2014 r.